امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
ابزارهای دندانپزشکی دستی و ماشینی

فهرست مطلب

ابزارهای دندانپزشکی
ابزار دستی : ابزار دستی از سه قسمت متصل به هم تشکیل شده است،دسته،تیغه وتنه که تنه، تیغه ودسته را به هم متصل می کند .
به طور کلی ابزار دستی عبارتند از :
الف آینه دندانپزشکی : برای کنارزدن گونه،زبان،انعکاس نور ودیدن قسمت هایی که به طور مستقیم دیده نمی شود استفاده می شود
ب پنس : بازوایا ونوک های متفاوت برای برداشتن وسایل وگرفتن پنبه ورول پنبه کاربرد دارد . -
ج سوندها : اندازه ها وفرم های مختلفی داردد وبرای پیدا کردن پوسیدگی وامتحان سلامت وسختی دندان استفاده می شود سوند مدرج برای -
معاینه لثه وبررسی عمق پاکت پریو دنتال کاربرد دارد .
سوند،آینه وپنس جزء وسایل معاینه هستند .

د اسپاتول : در اشکال واندازه های مختلف برای مخلوط کردن،پرکردن وفرم دادن مواد پلاستیکی،سیمان هاو ... به کار می رود برای کار کردن با مواد
- ترموپلاستیک مثل موم باید اندکی تیغه اسپاتول را گرم کنیم البته برای این کار بهتر است اسپاتول مخصوص داشته باشیم معمولاًاز جنس شیشه
است .
ه اکسکا واتورها : برای تراشیدن وبرداشتن عاج نرم به کار می رود .
و چیزل : دونوع راست وزاویه دار آن برای تراش دادن مینای بدن محافظ عاج وهمچنین قرار دادن لبه های مینا وعاج به کار می رود .
ز کندانس : برای فشردن ومتراکم کردن مواد پرکننده بخصوص آمالگام استفاده می شود .
ح هاچت وهو : شبیه چیزل بوده ولی با تیغه ای کوچکتر وتیز تر وبرای ایجاد سطوح مسطح وهموار از آنها استفاده می شود .
ط کارورها : دارای طیغه ای نسبتاً تیز هستند که به اشکال مختلف درست شده اند وبرای فرم دادن آمالگام استفاده می شود .
ظ برنیشر : برای صیقل دادن وصاف کردن آمالگام استفاده میشود .

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید