ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نمونه چارتهای مورد استفاده برای پرونده بیمار دندانپزشکی

تشکیل پرونده و چارت بیماران

دستیار دندانپزشکی باید برای هر بیمار یک پرونده و پوشه مخصوص تشکیل دهد که در آن موارد زیر درج‌شده باشد

نام  - نام خانوادگی - آدرس - سن - تلفن  ثابت و همراه و .....را در آن یادداشت کند

علاوه بر مشخصات فردی باید تاریخچه دندانی و  تاریخچه پزشکی و علت مراجعه بیمار باید به‌صورت کامل در این پرونده درج گردد

البته این پرونده‌ها به‌صورت چاپ شده در بیرون برای شما قابل دسترس هستند

در این پرونده به کمک انواع چارت‌ها و اشکال ترسیمی می‌توان وضعیت و موقعیت دندانی مریض را رسم و بایگانی کرد.

دستیار دندان‌پزشک به نحوه استفاده از این چارت‌ها باید تسلط کافی داشته باشد تا برای ثبت اطلاعات جدید بیمار و همچنین نحوه تفسیر و خواندن این چارت‌ها با مشکل روبرو نشود

اصطلاحات موردنیاز برای ثبت در چارت‌ها
دندان‌های دائمی در یک فرد طبیعی 23 عدد که  16 عدد در هر فک و هر عدد در هر نیم فک یا کوادران قرار می‌گیرد

به فک بالا ماگزیلا و به فک پایین مندیبل گفته می‌شود

دندان‌های دائمی

دندان‌های دائمی شامل ۲ دندان ثنای مرکزی (سانترال) و

 کناری( لترال )

یک دندان کانین ( نیش)

۲دندان پره مولر یا بای کاسپیید

۳ دندان مولر ( سومین دندان مولر دندان عقل است )

کامل شدن دندان‌های طبیعی در بزرگ‌سالان تقریباً در بیست‌ودوسالگی اتفاق میافتد

دندان‌های شیر

دندان‌های بچه‌ها شیری است

تعداد دندان‌های بچه‌ها ۲۰ عدد است

دندان‌های شیری در هر فک ۱۰ عدد است که در هر کوداران ۵ عدد قرار می‌گیرد

برای دندان‌های شیری

۲ عدد دندان ثنایا ( سانترال و لترال)

یک عدد دندان کانین

دو دندان مولر در هر کوادران قرار می‌گیرد

تاریخچه پزشکی بیماران - قسمت۱

تاریخچه پزشکی بیماران - قسمت2

نام‌گذاری روش چارتینگ

در این روش نام‌گذاری ( روش چارتینگ) دندان‌های بالایی upper  ، پایینی lower ، چپ left ، راست right  تقسیم می‌شود

ممکن است دندان‌ها از مید لاین ( خط وسط ) به‌سوی عقب شماره‌گذاری شوند

نام‌گذاری دندان‌های شیری نیز از همین شیوه پیروی می‌کند و تنها با حروف انگلیسی نام‌گذاری می‌گردد

 

استفاده از فرم خلاصه شده مثال) دندان دائمی لترال بالا چپ (چپ مریض)

مثال ۲) E) مولر دوم شیری راست پایین

سطح برنده دندانهای قدامی       انسیزال

سطح جونده دندانهای خلفی      اکلوزال

سمت نزدیک میدلاین                 مزیال

سمت دور از میدلاین                   دیستال

سمت گون ها ( پره مولر و مولرها ) باکال

سمت زبان در فک پایین                    لینگوال

سمت کام درفک بالا                          پالاتال

سمت لبها ( دندان ثنایا)                  لبیال

تشکیل پرونده و چارت بیماران

در زیر چند نمونه از چارتهایی پر کاربرد که دندانپزشکان متخصص استفاده میکنند را مشاهده میکنید

چارت مخصوص بیمار در دنداپزشکی
چارت مخصوص بیمار در دنداپزشکی شماره ۱
چارت مخصوص بیمار در دنداپزشکی شماره ۲
چارت مخصوص بیمار در دنداپزشکی شماره ۲

 

چارت مخصوص بیمار در دنداپزشکی شماره ۳
چارت مخصوص بیمار در دنداپزشکی شماره ۳
چارت مخصوص بیمار در دنداپزشکی شماره ۴
چارت مخصوص بیمار در دنداپزشکی شماره ۴

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید