ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
دندانهای شیری -چگونگی رشد و شرایط و لزوم نگهداری آنها

دندانهای شیری دندانی موقتی هستند که به صورت طبیعی با دندانهای اصلی و دائمی جایگزین میشوند

تعداد این دندانهای 20 عدد است که 10 عدد در فک بالا و 10 عدد در فک پایین است

سیر رشد و تکامل دندانهای شیری از دوره جنینی آغاز میشود

این دندانها در 10 ماهگی نمایان میشوند و تا 2.5 سالگی کامل میشوند

دندانهای شیری جلو (بالا و پایین) در سن 6 تا 8 سالگی با دندانها اصلی جایگزین میشوند

دندانهای نیش و آسیاب نیز در سن 10 تا 12 سال با دندانهای دائمی جایگزین میشوند

به همین خاطر باید از دندانهای شیری تا جایگزینی آن با دندانهای اصلی مراقبت کرد

دوره های دندانی هر انسان 3 دوره است که عبارتند از شیری ، مخلوط و دائمی
از هنگام 6 ماهگی که اولین دندانهای شیری در دنان ظاهر میشود تا سن 6سالگی  که اولین دندانها دائمی جایگزین میشوند دوره دندانهای شیری است .

از 6  تا 12 سالگی که به مرور دندانهای شیری در حال جایگزین شدن با دندانهای دائمی هستند دوره دندانهای مخلوط نامیده می شود .
از 12 سال تا انتهای عمر انسان که تنهای دندانهای دائمی در دهان وجود دارند دوره دندانی دائمی نامیده میشود

رشد با تاخیر یا زودتر دندانها به مدت چند ماه طبیعی است ولی اگر تاخیر رشد دندانها تا 9 ماه ادامه یابد حتما باید به دندانپزشک مراجعه کنید

برای کودکان از دست رفتن چهار دندان جلو فک بالا و پایین نباید باعث نگرانی والدین شود

اما باید برای حفظ دندانهای نیش و آسیاب تلاش زیادی شود زیرا این دندانها اهمیت زیادی در حفظ سلامتی کودک دارند

از این دندانها باید و زمان افتادن آنها حتما باید تحت مراقبت و نظارت دندانپزشک باشد

اگر به هر دلیلی مجبور به خارج کردن زودتر از هنگام دندانهای شیری شدید حتما از فضا نگهدار دندان استفاده گردد

فضا نگهدار دندان جلوی از دست رفتن جای دندانهای دائمی و سوار شدن دندانها روی هم را می گیرد

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید