ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
کنترل عفونت متقابل

کنترل عفونت متقابل :
استریلیزاسیون مرحله ای است که طی آن تمام میکروب ارگانیزم ها،باکتری ها،ویروس ها،قارچ ها کشته می شوند وبرای جلوگیری از انتقال عفونت از یک شخص به شخص دیگر صورت می گیرد .
برای کاهش ریسک عفونت دندانپزشک وپرستار دندانپزشک باید علیه هپاتیت ب واکسینه شوند .
تاریخچه پزشکی بیمار باید بطور منظم توسط دندانپزشک تجدید شود،باید از دستکش جدید برای هربیمار استفاده شود هنگام کار با وسایل اسپری کننده آب مثل دستگاه جرم گیری یا توربین باید از شیلد محافظ استفاده شود

ادامه مطلب

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید