دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

لندمارکهای آناتومیک موثر در درمان های ایمپلنت لندمارکهای آناتومیک موثر در درمان های ایمپلنت

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان :

لندمارکهای آناتومیک موثر در درمان های ایمپلنتچ

 در زمان جایگزاری ایمپلنت به کدام لندمارکهای آناتومیکی بایستی توجه نمود؟

قبل از قرار دهی ایمپلنت این نکات به صورت کلینیکی ارزیابی می شود

کانال مندیبولار

نمای آناتومیک استخوان مندیبل

عروق و اعصاب تغذیه کننده مندیبل و زبان

نمای رادیوگرافیک کانال مندیبل را در گرافی پانورامیک

عدم شناخت لند مارک های مجاور! منجر به قراردهی ایمپلنت در داخل عصب و آسیب به آن

آرتریول ها

فوسای ساب لینگوال

آشنایی با استخوان ماگزیلا

حجم فایل : 1.1 MB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی
کتابهای مرتبط
1. راهنمای کلینیکی و آزمایشگاهی اباتمن
2. اصول پایه مواد بلیچینگ
3. مقایسه ي الگوي رویشی مولر دوم در ما
4. بازسازي آتروفي شديد ماگزيلا و منديب
5. خشکی دهان 2
6. حجم و پنوماتیزاسیون سینوس ماگزیلاری
7. اثر ضد قارچی عصاره گیاه پونه کوهی ب
8. تصویربرداری از دندان
9. ميزان ريزنشت فيشور سيلانت پس از قرا
10. مجله دانش و هنر پروتز دندان
11. مقایسه میزان چسبندگی مواد بیس پروتز