دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

نوروفیبروماي منفرد استخوان مندیبل در یک دختر 10 ساله نوروفیبروماي منفرد استخوان مندیبل در یک دختر 10 ساله

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

نوروفیبروماي منفرد استخوان مندیبل در یک دختر 10 ساله؛ -مجله دندانپزشکی شیراز

نوروفیبروما شایعترین نئوپلاسم با منشاء اعصاب محیطی است، که از سلولهاي شوان و فیبروبلاستهاي پري نورال
منشاء میگیرد. گرچه نوروفیبروماها گاهی نشانهاي از نوروفیبروماتوزیس هستند که بافت نرم را درگیر می کنند، ولی
در موارد اندك نوروفیبروماهاي درون استخوانی در دو فک گزارش شده است.
در بافت نرم، پوست شایعترین جایگاه تومور است. آسیبهاي درون حفرهي دهان غیر شایع هستند. با این وجود، زبان
ومخاط باکال شایعترین نواحی درون دهانی این تومور هستند.
در این گزارش دختري 10 ساله با آسیب درون استخوان مندیبل و با تشخیص نوروفیبروماي درون استخوانی همراه با
شرح ویژگی هاي بالینی، پرتونگاري و هسیتوپاتولوژي آن معرفی می شود.

نوروفیبروماي منفرد درون استخوانی، یک تومور غیر ادنتوژنیک خوش خیم و کمیاب است. این تومور از سلولهاي شوان و فیبروبلاستهاي پري نورال منشاء میگیرد. نوروفیبروما میتواند به صورت یک تومور منفرد و یا نشانهاي از یک بیماري اتوزومال چیره به نام نوروفیبروماتوزیس باشد، که بیشتر بافت نرم را مبتلا میکند. این بیماري ارثی از هر 3000 نفر یک نفر را مبتلا می کند. موارد گزارش شده از نوروفیبروماي . منفرد استخوانی در مقاله ها اندك است

حجم فایل 269.43 KB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی