دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

برنامه آموزشي دوره تخصصي رشته اندودانتیكس برنامه آموزشي دوره تخصصي رشته اندودانتیكس

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان : فارسی


تعداد صفحه :


حجم فایل : 565.64 KB

برنامه آموزشي دوره تخصصي رشته اندودانتیكس

تعریف رشته
فلسفه یا ارزشها و باورها

دورنما -چشم انداز

رسالت

پيامدهاي مورد انتظار

نقشهاي دانش آموختگان در جامعه

وظايف حرفهاي دانش آموختگان

شكل نظام آموزشی

دروس علوم پايه

دروس علوم پايه

دروس علوم تخصصی

الف جدول دروس علوم پايه مشترك دوره تخصصي رشته اندودانتیكس

ب جدول دروس علوم پايه اختصاصي دوره تخصصي رشته اندودانتیكس

ج جدول دروس علوم وابسته دوره تخصصي رشته اندودانتیكس

جدول دروس علوم تخصصي دوره تخصصي رشته اندودانتیكس

چینش پیشنهادي دروس دوره تخصصي رشته اندودانتیكس

نیمسال اول

نیمسال دوم

نیمسال سوم

نیمسال چهارم

نیمسال پنجم

نیمسال ششم

دروس اختیاري

سرفصل هاي آموزشی درس آموزش پزشکی ۱

سرفصل هاي آموزشی درس آموزش پزشکی ۲

سرفصل هاي آموزشیعنوان محتوا درس روش  تحقيق و EBD به همراه روش ياددهی- يادگيري

سرفصل هاي آموزشیعنوان محتوا درس فتوگرافی بالينی کارگاهی به همراه روش ياددهی- يادگيري

سرفصل هاي آموزشی درس  فوریت های پزشکی

سرفصل هاي آموزشی درس قوانین پزشکی و اخلاق حرفه ای

سرفصل هاي آموزشی درس کنترل عفونت و ایمنی بیمار

سرفصل هاي آموزشی درس مدیریت و حاکمیت بالینی

سرفصل هاي آموزشی درس اصول آسیب شناسی دهان

سرفصل هاي آموزشی درس ایمنی شناسی و میکروب شناسی دهان

سرفصل هاي آموزشی درس آناتومی سر و گردن کاربردی

سرفصل هاي آموزشی درس بافت شناسی و جنین شناسی دهان و فک و صورت

سرفصل هاي آموزشی درس زیست مواد دندانی

سرفصل هاي آموزشی درس فارماکولوژی

سرفصل هاي آموزشی درس فیزیولوژی و بیولوژی دهان

سرفصل هاي آموزشی درس سمینار بین بخشی پریو- اطفال

سرفصل هاي آموزشی درس سمینار بین بخشی ترمیمی- پروتز

سرفصل هاي آموزشی درس اندودانتیکس مبتنی بر شواهد

سرفصل هاي آموزشی درس اندودانتیکس نظری 4

سرفصل هاي آموزشی درس بیماری های پالپ و پری آپیکال

سرفصل هاي آموزشی درس رادیوگرافی و تکنیک های پیشرفته پرتودهی تشخیصی

سرفصل هاي آموزشی درس آناتومی کانال ریشه

سرفصل هاي آموزشی درس اندودانتیکس نظری 2

سرفصل هاي آموزشی درس وسایل و تجهیزات جهت آماده سازی کانال

سرفصل هاي آموزشی درس تهیه حفره دسترسی و آماده سازی کانال ریشه

سرفصل هاي آموزشی درس داروهای داخل کانال و مواد شستشو دهنده

سرفصل هاي آموزشی درس ابزار، مواد و روش های پرکردن کانال

سرفصل هاي آموزشی درس بی حسی های موضعی

سرفصل هاي آموزشی درس اندودانتیکس نظری 3

سرفصل هاي آموزشی درس فارماکولوژی در اندودانتیکس

سرفصل هاي آموزشی درس میکروب شناسی کانال ریشه و استریلیزاسیون

سرفصل هاي آموزشی درس واکنش پالپ و پری آپیکال به تحریکات

سرفصل هاي آموزشی درس حوادث حین درمان

سرفصل هاي آموزشی درس درمان دندان های تروماتیزه

سرفصل هاي آموزشی درس اندودانتیکس نظری ۴

سرفصل هاي آموزشی درس تحلیل ریشه

سرفصل هاي آموزشی درس وایتال پالپ تراپی

سرفصل هاي آموزشی درس ایمونولوژی و آماس در اندودانتیکس

سرفصل هاي آموزشی درس اورژانس ها در اندودانتیکس

سرفصل هاي آموزشی درس سفید کردن دندان های درمان ریشه شده

سرفصل هاي آموزشی درس اندودانتیکس نظری ۵

سرفصل هاي آموزشی درس آشنایی با تازه های اندودانتیکس

سرفصل هاي آموزشی درس درمان مجدد غیر جراحی

سرفصل هاي آموزشی درس موفقیت و عدم موفقیت

سرفصل هاي آموزشی درس جراحی های اندودانتیک و اصول میکروسرجری

سرفصل هاي آموزشی درس ترمیم تاج دندان های اندو شده

سرفصل هاي آموزشی درس ترمیم ضایعات پری آپیکال

سرفصل هاي آموزشی درس اندودانتیکس نظری ۶

سرفصل هاي آموزشی درس درد و کنترل آن

سرفصل هاي آموزشی درس دردهای غیر دندانی

سرفصل هاي آموزشی درس درمان بیماران مضطرب

سرفصل هاي آموزشی درس ترك ها ی دندانی و شکستگی های ریشه

سرفصل هاي آموزشی درس ایمپلنت های فوری دندانی

سرفصل هاي آموزشی درس علوم وابسته

سرفصل هاي آموزشی درس اندودانتیکس عملی ۱

سرفصل هاي آموزشی درس اندودانتیکس عملی 2

سرفصل هاي آموزشی درس اندودانتیکس عملی 3

سرفصل هاي آموزشی درس اندودانتیکس عملی ۴

سرفصل هاي آموزشی درس اندودانتیکس عملی ۵

سرفصل هاي آموزشی درس اندودانتیکس عملی ۶

سرفصل هاي آموزشی درس پایان نامه ۱تا ۵

سرفصل هاي آموزشی درس ژورنال کلاب ۱ تا ۶

سرفصل هاي آموزشی درس مشارکت در آموزش دانشجویان ۱تا ۴

سرفصل هاي آموزشی درس

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی
کتابهای مرتبط
1. اصول جراحی های ارتوگناتیک فک و صورت
2. ترمیم دندانهای اندو شده
3. کتاب رفرنس پریودنتولوژی بالینی و دن
4. بررسی پرتونگاری اندازه خمیدگی ریشه
5. درمان بیماران زیر بیهوشی
6. جزئیات بخش های عملی آزمون ملی دندان
7. مقایسه وضعیت تغذیه اي افراد داراي پ
8. دنداپزشکی کودکان
9. جدول زمانبندی درس آناتومی و مورفولو
10. مقایسه میزان چسبندگی مواد بیس پروتز
11. میکروسرامیک ویتنج ام پی VINTAGE MP