کتابخانه

دانلود کتابها،جزوات آموزش دندانپزشکی و دندانسازی
همه دانلودها
صفحه1 از9
تعداد دانلودها: 90
فايل‌ها:
حجم فایل: 5.36 MB

پیشگیری از اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی

PREVENTION OF MEDICAL EMERGENCIES IN DENTAL OFFICE

 

حجم فایل: 404.09 KB

روش‌های پر کردن كانال ریشه‌ی دندان (بازآموزي)

مطالعات تاکنون نتوانسته‌اند روش خاصي را به‌عنوان برترين روش پر کردن كانال ريشه معرفي كنند. در اين مقاله سعي بر معرفي روش‌های مختلف پر كردن كانال ریشه‌ی دندان و مقایسه‌ی آن‌ها شده است.

سرفصل‌های کتاب

حجم فایل: 530.52 KB

طرح درمانهای اوردنچر متکی بر ایمپلنت در مندیبل

انواع طرح درمانهای پروتز متحرک متکی بر ایمپلنت در مندیبل
دکتر میش که نویسنده یکی از کتابهای مرجع در زمینه مباحث ایمپلنت هستند مندیبل بی دندان را به 5 ناحیه
تقسیم میکنند:

حجم فایل: 1.32 MB

جزئیات بخش های عملی آزمون ملی دندانپزشکی

بخشهایی از این کتاب

ارتودانتیکس:
جدول 1: موارد آزمون پره کلینیک ارتودانتیکس  ردیف  مواردآزمون نمره 1
توانایی در ساخت یکی از انواع اجزاء گیر پلاک ارتودنسی
توانایی در ساخت یکی از انواع لبیال بو پلاک های ارتودنسی
توانایی در ساخت یکی از انواع فنر پلاک های ارتودنسی

 

 

حجم فایل: 1010.71 KB

مندیبل بی دندان: اوردنچر متکی بر ایمپلنت

 

حجم فایل: 11.03 MB

جراحی های پیشرفته پیش از ایمپلنت به زبان فارسی

دانلود کتاب "جراحی های پیشرفته پیش از ایمپلنت به زبان فارسی" در ۲۴۷ صفحه

 

حجم فایل: 2.8 MB

درمان محافظه کارانه یک کیست رادیکولار مرتبط با مولر شیری مندیبل

کیست رادیکولار شایعترین کیست  ادونتوژنیک بوده که میتواند با منشا التهابی به وجود آید . این کیست از بقایای اپی تلیالی لیگامان پریودنتال به دنبال التهاب ناشی از نکروز پالپ منشا میگیرد.

پوسیدگی شایعترین عامل اتیولوژیک می باشد و بیشتر در مولر های شیری مندیبل گزارش شده است

حجم فایل: 244.08 KB

مهندسی بافت استخوانی فک و صورت و جمجمه: مروري بر فاکتورهاي رشد

مهندسی بافت، دانش طراحی و ساخت بافت هایی مانند استخوان فک و صورت است. سه فاکتور کلیدي مهندسی
بافت، عبارتند از: سیگنال هاي مورفوژنر، سلول هاي بنیادي پاسخ دهنده، و داربست ها. در این میان، سیگنال هاي خارج
سلولی که هدایت کننده مورفوژنز سلول ها هستند، نقش مهمی را در مهندسی بافت ایفا می کنند. در این مقاله، سعی بر
این بود که مطالعات انجام شده بر روي مهندسی بافت استخوان فک و صورت، با تمرکز بر فاکتورهاي رشد مورد استفاده،
مورد بازبینی قرار گیرند. مرور مقالات ایندکس شده در مدلاین نشان داد که تنوع زیادي در مورد فاکتورهاي رشد مورد
استفاده در بازسازي استخوان فک وجود دارد و لزوم استانداردسازي این شیوه، براي رسیدن به آینده اي متکی بر مهندسی
بافت در درمان ضایعات استخوانی ضروري به نظر می رسد.

حجم فایل: 343.62 KB

هدف از این مطالعه تعیین شایعترین ضایعات مخاطی دهان در سالمندان آسایشگاهی است

این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 275 سالمند بالای 65 سال ساکن آسایشگاه سالمندان کهریزک تهران انجام شد .

 

حجم فایل: 3.42 MB

رویش دندان و اهمیت حفظ و کنترل فضا در کودکان

سرفصلهای کتاب

تشکیل دندان

ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی دﻧﺪانهای ﺷیری وداﺋﻤﯽ 

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ و ﻗﺮارﮔﲑی دﻧﺪان در داﺧﻞ دﻫﺎن
eruption
تفاوت دندانهای شیری و دائمی

ارزیابی اکلوژن در mixed dentition

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزش مربوط به حوزه سلامت دهان و دندان