جراحی /  17 ارديبهشت 1397

جراحی ارتوگناتیک (بلند کردن فک پایین)

تاثیر جراحی ارتوگناتیک (کوتاه کردن فک پایین)

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط