ارتودنسی /  hamid /  25 شهریور 1398

شکست ریتینر در ارتودنسی

orthodontic retainer break

ویدئوی نمایش موردی یک بیمار که در آن شکست ریتینر در ارتودنسی اتفاق افتاده است

 درمان ارتودنسی این بیمارمان بیش از شش ، هفت سال پیش انجام شده است

عوارض شکستن ریتینر ارتودنسی

ریتینرهای ثابت بالا و پایین پشت دندانها گذاشته شده بود اما علی رغم تاکید ما به مراجعه هر سه یا حداکثر شش ماه بیماران پس از درمان ، ایشان در این شش سال هیچ مراجعه ای انجام نداده اند

شکستن ریتینر در ارتودنسی

به دلیل شکستگی یک ناحیه از ریتینر پایین شان ،یک نابجایی در دندان ثنایا ایشان وارد شده است

نهایتا حتی با تحلیل لثه محسوسی در ناحیه دندان ۱ پایین چپ شان مواجه شدیم

شکستگی یک ناحیه از ریتینر پایین شان ،یک نابجایی در دندان ثنایا

با کمک ارتودنسی ثابت یک فک در طی هشت نه ماه اقدام میکنیم برای اصلاح موقعیتهای دندان و برای پیوند لثه اقدام خواهند کرد

ویدئوهای مرتبط