جراحی /  03 مهر 1398

ریسک در کشیدن دندان عقل

ریسک در کشیدن دندان عقل - آیا خارج کردن دندان عقل همیشه با ریسک همراه است ؟

سوال : آیا دندان عقل باید همیشه جراحی شود ؟

جواب : خیر

سوال : آیا دست زدن به دندان عقل ریسک دارد ؟

جواب : کشیدن هر دندان عقل مخصوصا دندان عقل پایین دارای ریسک است

تنها ممکن است که این ریسک ، ریسک کمی باشد و گاهی دارای ریسک بالایی باشد

ما باید دارای مدیریت ریسک باشیم
میخواهیم دندان عقل را بکشیم مریض اندیکاسیون جراحی دندان عقل را دارد درد عفونت دندان عقل دارد عصب نزدیک این دندان است در این حالت باید چه کار انجام دهیم ؟

موقعیت آناتومیک دندان عقل فک پایین

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط