کیلینیک /  22 دی 1399

آموزش نحوه کاهش هزینه ها در مطب دندانپزشکی به زبان فارسی ( قسمت ۱)

در اینجا قصد داریم در مورد این حرف بزنیم که
صرفه جویی در هزینه های مصرفی مطب دندانپزشکی

چگونه در هزینه های مواد مصرفی صرفه جویی کنیم ؟

چگونه یک کاهش متعادل در هزینه ها داشته باشیم و در خریدمان نه افراط داشته باشیم و نه تفزیط داشته باشیم
و برای مطالب این برنامه که توسط ارتباط با حدود ۲۵ دندانپزشک آماده شده است و در اینجا ارائه میشود و تمامی تجاربی که این دوستان در مطبهایشان داشته اند را دسته بندی و گلچین این گفته ها را خدمت شما دوستان عرضه خواهیم کرد

ابتدا قرار بود که موارد کلی بحث صرفه جویی در هزینه گفته شود اما بهتر دیدیم که مطالب مربوط به شرایط فعلی ( کرونایی) گفته شود و سپس به مباحث دیگر پرداخته شود

شما پس از این دیدن این برنامه متوجه خواهید شد که چه تاثیر مثبتی این برنامه در مطب و کار شما خواهد داشت و شما هزینه هایی که در مطب کرده اید را خواهید توانست بیشتر نگه دارید و تاثیر بسیار مثبتی روی سرمایه هایتان خواهد داشت

در ابتدای کار باید این مبحث را از دو پلن نگاه کنیم
دید بلند مدت و دید کوتاه مدت

بلند مدت برای زمانی است که تحریم نیست کوید ۱۹ نیست نوسانات ارز نیست و در اینجا شما یک پلن یکساله میبندید

کوتاه مدت برای یک ماه یا یک هفته آینده است که تمام شرایط بد وجود دارد مثل تحریم ، کوید ۱۹ و نوسانات ارز
و اگر در این حالت این مطالب گفته شده را مدنظر نداشته باشیم ممکن است بخش بزرگی از سرمایه خودمان را از دست بدهیم که این سرمایه ممکن است مالی باشد یا تجربه کاری ، ملک یا تجهیزات کاری باشد

در اینجا قرار است که در مورد صرفه جویی در مواد مصرفی برای شما صحبت کنم

که عنوان این جلسه میشود من چه کاری انجام دهم که برای یکماه آینده سرمایه ام حفظ شود ؟

اولین راه این است که اصلا کالا تهیه نکنید و کالا نخرید و سرمایه گذاری اضافه انجام ندهید
خوب اگر کالا نخریم چه کاری انجام دهیم ؟ به سمت درمان بیماریهایی برویم که موارد آن را در مطب داریم تا نیاز به خرید مواد جدید نداشته باشیم

زیرا این مواد تاریخ مصرف دارند و مدت زمانی که این مواد در مطب خواهند ماند معلوم نیست و شما اگر بخواهید که به سمت یک کار و پلن جدید بروید این مواد در اینجا مانده است و معلوم نیست که بیمار آن کی بیاید و در اینجا ناخودآگاه بخش زیادی از سرمایه شما در حال تلف شدن است
به همین خاطر اولین پیشنهاد این است که مواد جدید نگیرید

راه دیگر که به وسیله برخی از پزشکان انجام میشود این است که به سمت درمانهای روتین مطب رفتند مثلا کارهای روتین مطب شما کارهای ترمیمی است بهتر است که بیشتر به سمت کارهای ترمیمی بروید تا اینکه مجبور نشوید متریال و مواد اضافه تهیه کنید شما کارهای دیگر نیز دارید اما بیشتر به سمت کارهای روتین مطب بروید

راه دیگری که دندانپزشکان از آن استفاده میکنند کنار گذاشتن انجام کارهای جدید است
بصورت مثال یک دندانپزشک میگفت که من دوره لمینت را جدیدا گذرانده ام و آماده دیدن بیمار هستم ولی وقتی که این اتفاقات ( تحریم ،ارز و کرونا) افتاد من بیماران لمینت را از مطبم حذف کردم و این بیماران را به دندانپزشک دیگری ریترین میدهم و علت این کار این است که من تازه این کار را شروع کرده ام و اگر قرار باشد که هر یک ماه یا دو ماه یک بیمار لیمنت ببینم باید برای آن مواد تهیه کنم و ممکن است که مقداری از مواد بماند و تاریخش رد شود و ضرر این کار از سودش بیشتر است
به همین خاطر ترجیح من این است که مریضهای این قسمت را ریترن کنم و برای آن ماده جدید نخرم و من هم کارهای روتین خودم را انجام دهم

و من برای انجام کار لیمنت صبر میکنم تا چند ماه بعد که اوضاع کمی ثبات پیدا کرد تصمیم میگیرم که آیا صرف میکند که من ۴ میلیون بدهم و سمان لیمنت بخرم یا خیر؟

راه دیگری که دندانپزشکان انجام میدهند تشکیل یک تیم بوسیله سه یا چهار دندانپزشک است و برای اینکه اینها هزینه اضافی نکنند مریضهای را به همدیگر پاس میدهند
مثلا رضا ترمیمی کار میکند ،محمد اندو کار میکند ، من پروتزها را کار میکنم و علی هم جراحیها را انجام میدهد و به همین خاطر ناخودآگاه متریالهایی که داریم استفاده بهینه خواهد شد و این راه دیگری بود که شما میتوانستید از خرید مواد اضافی خودداری کنید

 راه دیگری که دندانپزشکان انجام میدهند قرض دادن مواد به همدیگر است
بطور مثال شما سمان پاناویا را یک میلیون خریده اید و قرار است که با این ۲۰ عدد کرون بچسبانید و شما با این الان ۳ تا چسبانیده اید بجای اینکه تاریخ این مواد بگذرد این مواد را به دوستتان قرض میدهید که در اینجا هم پول شما دور ریخته نمیشود و هم دوست شما مواد اضافی خرید نمیکند که طریقه حساب و کتاب هزینه ها نیز به هر ترتیبی به سیقه شما میتواند باشد
که در اینجا این مزیت را دارد که شما مریض را جابجا نمیکنید زیرا بخاطر بحث روانشناسی مریضها دوست دارند که پیش دکتر خودشان بروند

حال اگر کسی مجبور است که تمامی کارهایش را خودش انجام دهد این فرد نباید به صورت عمده خرید کند و حداکثر برای مصرف یکماهه خرید کند مثلا اگر یک ماده حجم ۴لیتری و ۱لیتری دارد شما حجم ۱ لیتری آنرا بخرید
از خرید عمده صرف نظر کنید

برای حالتی که تخیف برای تعداد و حجم خرید میدهند این زمانی به صرفه است که شما مطمئن باشید که تا شش ماه آینده بیماران شما تضمین شده است کرونا وجود ندارد تعطیلی مطبها نداریم اما در شرایط فعلی اینها به احتمال زیاد به ضرر شما باشد

 

ویدئوهای مرتبط