ایمپلنت /  29 بهمن 1399

دوره بیولوژی استخوانی ایمپلنت به زبان فارسی ( قسمت ۳ )

دوره ایمپلنت بایولوژی استخوان

این روزهای اول هست اما در روز سوم چه اتفاقی می افتد ؟
عروقی خونی از روز سوم وارد گرافت میشود بطور مثال انگار که آب شهر به خانه شما متصل میشود یعنی میتواند همه چیز را به این گرفت بفرستد و این ماکروفاژها توسط عروقی خونی به داخل گرفت می آیند که به این مرحله فاز التهابی میگویند
همانطور که می دانید در روز اول شما التهاب ندارید که در روزهای بعدی التهاب شروع میشود که این التهاب باعث استخوان سازی میشود

در بحث ایمپلنت هم این مباحث وجود دارد و باید این التهاب اتفاق بیافتد و باعث ترمیم استخوان شود
تا روز سوم که بلاستیک داشتیم به مرور پلاستیک نیز اتفاق می‌افتد کار این ماکروفاژها برای تصفیه و بردن مواد غیر لازم در محیط است 
یک نوع اچ بلاس هم مواد غیر ضروری را میخورد و چیزهای لازم مثل استوبلاست را میسازد

تشکیل عروق استخوانی ایمپلنت

اینجا شما دو هفته بعد که یک سری جزایر استخوانی را میبینید و عروق در محیط کامل شده است و در رابطه با استروجنسیس ها این استروئید ترشح شد ولی تیکه های پارتیکلی هنوز از بین نرفته است و بصورت آرام مواد با استروپلاستها جذب میشود و استخوان سالم لی دان میشود (روی آن مینشیند ) به همین خاطر استوکلاستها آنرا میخورند و استوبلاستها استخوان را روی آن ترشح میکنند
و شما اگر بعد از آن یک ماده استیوکانداکتیوی را در دیفکت گذاشتید باید فقط همین خاصیت را شما باید در آن ماده داشته باشید ولی اگر شما یک ماده ریکامبیننت بی ام پی تو recombinant bmp 2 را در محیط گذاشتید دیگر اینجا آستیو کانداکتیو نیست و آستیو اینداکتیو است که با خاصیت تهیج کردن سلولها ، میزبان را تحریک به ترشح استوبلاست و در نتیجه استخوانسازی کند

این تصویر بعد از چهار ماه است که شما در اینجا میتوانید ایمپلنت قرار دهید به همین خاطر شما یک استخوان که آتوجنوس است و آنرا گرافت کردید بعد از حدود چهار ماه میتوانید در آنجا ایمپلنت قرار دهید
در اینجا آیا این استخوان مثل استخوان اطرافش شده است ؟ خیر
چه زمانی مثل استخوان اطرافش خواهد شد ؟  زمانی که شما ایمپلنت را قرار دادید اینجا شروع به پروگرسیو لودینگ کرد که در اینجا نباید به این ایمپلنت و استخوان اطراف آن فشار بیاید و مریض نباید غذاهای سفت و سخت بخورد
در طی چند ماه بعد این استخوان به استخوان لاملار اطراف

که این مطالب یک مقدمه ای برای انتقال یک استخوان آتوجنوس از یک انسان به همان انسان بود

ویدئوهای مرتبط