جراحی /  19 دی 1396

مریض به احتمال زیاد بی حس شده است و کاری که اینجا انجام میدهیم این است که با تیغه شماره15 درست در شیار کنار دندان بین مارجین جیم جی بال و بافت فیبروزه قرار میدهیم برش میدهیم به سمت بالا تا به استخوان برسیم و هنگامی که استخوان را زیر تیغه احساس کردیم عمل برش را قطع میکنیم

بعد از آن سمت دیگر را در یک خط برش میدهیم تا به استخوان برسیم
پس از آن نوک دو برش قبل را برش میدهیم تا اینکه به هم برسند یعنی از یک نوک شروع میکنیم تا به نوک برش مقابل برسیم
از سمت داخل نیز این برش را انجام میدهیم تا مطمئن شویم که برش بطور کامل انجام گرفته است
بعد از آن با یک استریتور قسمتی که برش داده شده است برداشته میشود و بعد بوسیله یک پنس قطعه بریده شده گرفته شده و برداشته میشود

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط