ایمپلنت /  22 بهمن 1396

قالبگیری ایمپلنت قسمت دوم

 تزریق ماده قالبگیری در ایمپلنت

 تزریق ماده در پایین و نزدیک لثه ٬ که خیلی به بالا نمیرویم قسمت داخل و امتداد آندرکاتها را (حتما در فیلم مشاهده کنید )
بعد از تزریق ماده قالبگیری روی تری آنرا روی دندانها فشار میدهیم و اجازه میدهیم که تا ست شود 

تری آماده برای قالبگیری ایمپلنت
تری آماده برای قالبگیری ایمپلنت
ست کردن تری روی دندانها در ایمپلنت
ست کردن تری روی دندانها در ایمپلنت
ست کردن قالب ایمپلنت

در این حال ایمپرشن کوپلینگهای اپن را هم به تکنسین میدهیم و تکنسین هم ایمپرشن کوپلینگها را هم میبندد
یک تری اختصاصی اپن بسیار عالی  که بخوبی در سرجایش مینشیند

ایمپرشن کوپلینگهای اپن
ایمپرشن کوپلینگهای اپن


بعد از حاضر شدن تری اختصاصی امپرشن کوپلینگ را در سرجایش و روی لثه مینشانیم آنرا نشانده و پیچ آنرا میبندیم  بقیه ایمپرشن کوپلینگها را هم در سرجایشان بسته و آنها را هم محکم میکنیم و چک میکنیم که با هم تداخل نداشته باشند

بستن پیچ امپرشن کوپلینگ
بستن پیچ امپرشن کوپلینگ

پس از این تری مان را آماده میکنیم تا قالبمان را بگیریم میتوانید اینها را با کامپوزیت به هم وصل کنید یا میتوانیم اینها را به هم سالیدرایس کنیم یا میتوانیم با ماده هارد ستینگ بگیریم و بدون تزریق به اطراف فقط بین آنها تزریق کنیم و یا میتوانیم همینطور سلیدریزیشن بگیریم که البته خطاهای بعدی را بدنبال خواهد داشت 

تری را چک میکنیم که سوراخ وسطی در کجا قرار گرفته است که چون در اینجا کمی از میدلاین اینتطرفتر است این کار را دوباره انجام میدهیم

چک کردن نهایی تری
چک کردن نهایی تری

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط