جمعه 11 آذر 1401

ورود به سایت

بخش‌های کتابخانه

آموزش فارسی آناتومی و تراش دندان مولر اول مندیبل با گچ

دندان مولر فک پایین  دارای ۵ کاسپ است ۳ کاسپ در سطح باکال و ۲ کاسپ در سطح لینگوال قرار دارد

کاسپ مزیو باکال و دیستوباکال تقریبا هم اندازه اند

کوچکترین کاسپ ، کاسپ دیستال است

کاسپ مزیو لینگوال دارای اندازه ای بزرگتر  و ارتفاع بیشتری نسبت به کاسپ دیستو لینگوال است

برای تراش این دندان  فرم هندسی سطح لبیال را ایجاد میکنیم

سه کاسپ در سطح باکال و دو کاسپ در سطح لینگوال در نظر میگیریم 

طول تاج و ریشه را اندازه میگیریم و با یکی دو میلیمتر اضافه تر  به گچ منتقل میکنیم

با اندازه های مزیو دیستال در تاج و  لبیولینگوال در تاج یک مکعب مستطیل میسازیم

طول تاج دندان دوباره اندازه زده میشود

شکل هندسی تاج با برداشتن دو مثلث از گوشه های سطوح باکال و لینگوال ایجاد میشود.این شکل ذوزنقه ای است که قاعده بزرگ آن در سمت تاج و قاعده کوچک آن در سمت ریشه است

سطوح مزیال و دیستال به سمت لینگوال متقارب اند

این تقارب را از ابتدا با برداشتن دو مثلث از پروکسیمال ایجاد میکنیم

4:17

 

ویدئوهای مرتبط

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

23.png

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره ایتا و روبیکا امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583