تراشیدن حفره کلاس V روی دندان مولر دوم ماگزیلا

تراشیدن حفره کلاس V روی دندان مولر دوم ماگزیلا

خط بیرونی ذوزنقه ای

با فرز راند کوچک عمود بر دیواره باکال و به عمق 1.25شروع میکنیم

از فرز فیشور برای آماده سازی فرم خط بیرونی با همان عمق استفاده کنید

نگهداشتن فرز از مزیال و دیستال برای حفظ کف از دیواره مزیال و دیستال

آماده سازی سوراخ نگهدارنده با فرز گرد کوچک در خط زاویه اکسیو جینجیوال و اکسیو اکلوزال

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583