آموزش طراحی پروتز پارسيل به زبان فارسی (قسمت۶)

ویدئوی آموزش طراحی پروتز پارسيل به زبان فارسی (قسمت۶)

 قسمت بعدی طراحی پیرباتمنت است
پیراباتمنت یعنی چی ؟ یعنی دندان که از هر دوطرف آزاد است
در مورد دندان پیراباتمنت ما باید چه کار انجام دهیم ؟ زیرا در اینجا ما از هیچ طرفی نمیتوانیم به دندان فشار وارد کنیم
برای پیراباتمنت ما چهار راه داریم
۱- اصلا روی آن چیزی قرار ندهیم فقط دو تا گاید ایمپلنت که این گاید ایمپلنت ها هم کمی تمایل به سمت لینگوال داشته باشند که این دندان را بین خودشان گیر نیاندازند

پس اولین راه حل این است که روی آن چیزی نگذاریم حتی رست هم قرار ندهیم

سه طرح پیراباتمنت

۲- حالت دوم این است که رست بگذاریم اما دوتا رست کم عمق بگذاریم برای اینکه اگر این رستها عمیق شوند این دندان بینشان را بین خودشان گیر می‌اندازند و هربار که یک از این رستها فشرده شود به سمت مقابلش فشار داده می‌شود

پس اگر میخواهید که رست بگذارید دوتا رست کم عمق قرار دهید

۳- در حالت سوم میخواهیم که دو رست قرار دهیم زیرا دندان کوچک و ضعیف است و نمیخواهیم که دو رست بگذاریم
حال در اینجا رستها را مزیال بگذاریم یا دیستال ؟
رست مزیال ترجیح دارد زیرا فشارها به سمت مزیال کمتر میشوند و ما فضای بی‌دندانی مزیال را راحتتر میتوانیم کنترل کنیم لذا اگر دندان به سمت مزیال کشیده شود خطرش برای دندان کمتر است از حالتی که بسمت دیستال کشیده شود
پس در این حالت یک تک رست مزیال قرار میدهیم

در اینجا من نیاز به کلسپ دارم و در اینجا چه کلسپی قرار دهم ؟
تنها کلسپ مجاز برای پیراباتمنت ، روت‌بایر هست که آژاد شود و کلسپ ریختگی این دندان را نابود میکند و طبا رسیپروکال هم میخواهد

پس این سه حالت طرحهای پیراباتمنت ما شدند

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583