دوشنبه 2 خرداد 1401

ورود به سایت

بخش‌های کتابخانه

آموزش آناتومی دندانهای قدامی ( قسمت۴)

فرض کنید که شما بوسیله قلم‌های مخصوص در حال فرم دادن پروتز دندان هستید و آماده کیور کردن دندان هستید

کیور کردن توسط قلم نازکشما به کمک قلمهای نازکی که وجود دارند میتوانید این شیارها را بصورت کم جان ایجاد کنید

یا زمانیکه دندان را کیور کرده و فرم دادید زمانیکه قصد انجام فینیشینگ و پالیشینگ را دارید این قسمتها را با استفاده از یک مداد مشخص میکنیدمشخص کردن لوب و شیارهای تکاملی با مداد

اینجا چند حالت وجود دارد
با استفاده از فرز در سطح دیستال میتوانید شیارهای کم جان ایجاد کنید و بعد از آن لوبها خودبخود مشخص میشوند طراحی لوبها وشیارها با فرزایجاد شیارهای کم عمق بهتر است توسط "مولتهای پرداخت" انجام شود

و اگر نداشتید میتوانید بوسیله فرز این کار را انجام دهید
و معمولا هر تکنسین این کار را توسط وسیله دلخواه این کار را انجام میدهد و شما نیز میتوانید با هر وسیله ای که در اختیار دارید و با آن راحت هستید این کار را انجام دهید

شیارها و لوب ها با لانگ اکسس فرم داده میشود تمامی این شیارها و لوب ها باید با توجه به لانگ اکسس باید فرم داده شود
و در اینجا باید به کج یا صاف بودن دندانها باید کاملا دقت کنید تا نتیجه کار یک دندان طبیعی دیده شود

لاین انگل‌های ترنزیشنال Transitional line angles

لاین انگل‌های ترنزیشنال خطوطی هستند که مساحت و بزرگی قسمت مزیو دیستالی را به شما نشان میدهندلاین انگل‌های ترنزیشنال

با استفاده از این شما میتوانید سطح دندانتان را یا بزرگتر و یا کوچکتر از حد معمول نشان دهید

با لاین انگل‌های ترنزیشنال میتوانید دندان را بزرگتر یا کوچکتر نشان دهیدبرای مثال شما بیماری دارید که دندانهایش کوچک هستند و امکان بزرگتر کردن دندانها را برای بیمار ندارید شما با استفاده از خطوط نوری و مواردی که گفته خواهد شد میتوانید کاری کنید که دندانها بزرگتر دیده شوند
یا بالعکس با استفاده از این لاین ها میتوانید دندانها را کوچکتر نشان دهید

که این کار به اصطلاح خطای دید در کار میگوییم که نمای طبیعی‌تری به کار میدهد

اگر ما دندان را به صورت یک مکعب مربع در نظر بگیریم
که در اینجا ما بعدهای مختلف اینسیزالی ،مزیالی ،دیستالی ،جینجیوالی و ... را داریم

 پوینت انگلبه گوشه های مکعب پوینت انگل گفته میشود و به اضلاع مکعب لاین انگل گفته میشود

همانطور که در تصویر میبینید اگر یک دندان را به جای این مکعب قرار دهیم
زمانی که یک بعد وارد بعد دیگری از دندان میشود مثالا دیستال دندان میخواهد وارد بعد لبیالی دندان شود یک خط بوجود می آید که به این خطوط لاین انگل گفته میشود

البته در دندان این لاین انگل ها به وضوح مکعب نیستند و بیشتر به شکل گردشدگی هستند
حتی در قسمتی که دیستال وارد قسمت اینسیزال میشود نیز این خطوط لاین انگل وجود دارند

دندانها دارای بعدهای مختلفی مانند مزیال ، دیستال ،آکلوزان ، اینسیزال و .... در دندانهای قدامی و ختلفی هستند
در اینجا ما لاین انگلها را در برخورد این بعدها میخواهیم بررسی کنیم که چه لاین انگلهایی با چه نامهایی تشکیل میشوند

قرار دادن مکعب بجای دندان

دیستولبیال انگل distolabial: زمانی که قسمت دیستال میخواهد وارد قسمت لبیال شود
مزیولبیال لاین انگل mesiolabial : زمانی که قسمت مزیال میخواهد وارد قسمت لبیال شود که قسمت اینترپروگزیمال بیشتر مد نظر است
دیستولینگوال distolingual: قسمت دیستال وارد قسمت لینگوال میشود
مزیولینگوال mesiolingual : قسمت مزیال وارد قسمت لینگوال میشود
لبیواینسیزال labioincisal : قسمت لبیال وارد قسمت اینسیزال میشود
لینگو اینسیزال linguoincisal : قسمت لینگوال وارد قسمت اینسیزال میشود

این خطوط به این شدت که در این نقاشی میبینید نیستند و حالت گردشدگی دارند

لاین انگل‌ها در دندانهای خلفی نیز وجود دارند

زمانی که لوبها تشکیل میشوند یک سطح صاف نیستند
در دندان اینسایزور فک بالا ، لوب مزیالی از لوب دیستالی و مرکزی بزرگتر بود و بلندترین قسمت لوب مزیالی که تقریبا لبه آن میشود در برجسته ترین قسمت آن یک قسمت نوران تشکیل میشود که این نور ترنزیشنال لاین انگل قسمت مزیالی هست

نکته : تزنزیشنال لاین انگل هم از لاین اکسس تبعیت میکند

 نقاشی لوب‌ها و شیارها

و در سطح دیستال هم بلندترین قسمت این دندان جایی است که دندان درحال گردشدگی است و در اینجا هم این حاله نور با تبعیت از انحنا و لاین اکسس بوجود می آید که این قمست را میتوانیم کمی داخلتر یا خارجتر فرم دهیم

اگر داخل تر فرم دهیم دندان کوچکتر به نظر میرسد یا اینکه به سمت بیرون فرم دهیم تا اینکه دندان بزرگتر به نظر برسد

آنچه در اینجا خط میگوییم در واقع یک حاله نور است و خط واضح نیست که این خط بوسیله بلند و کوتاه کردن لوب‌ها باید بوجود بیایند

ابعاد مختلف دندان

در دندانها خلفی نیز این لاین انگلها را داریم لاین انگل‌ها در دندانهای خلفی

تفاوت ترنزیشنال لاین انگل با لوب چیست؟
ترنزیشنال لاین انگل بر روی لوب مزیالی و دیستالی قرار میگیرد

در دندان اینسیزال پهنای دندان از نظر بیننده بیرونی، فاصله لوب به لوب است
در هنگام فرم دادن به قرینه بودن دندانها کاملا توجه کنید

نحوه فرم دادن ترنزیشنال لاین انگل روی دندان چگونه است ؟
که بوسیله قلم هایی که در اختیار دارید میتوانید این کار را انجام دهید
اما زمانی که دندان را کیور کرده باشید با یک مداد ترنزیشنال لاین انگل را در قسمت دیستال و مزیال بصورت قرینه مشخص کنید
بعد با استفاده از فرز یا دیسک با دور بسیار کم آرام آرام این قسمت ها را فرم میدهیم (که در ویدئو نمایش داده میشود )
در دندان اینسیزال پهنای دندان از نظر بیننده بیرونی، فاصله لوب به لوب است

که این کار به دندانپزشکان زیبایی و لابراتواریست‌ها کمک زیادی میکند تا اینکه دندان‌ها بصورت طبیعی دیده شوند

در روی دندان یک سرویکال ترنزیشنال لاین انگل داریم که در تصویر میبینید
و بیننده سطح بین سرویکال ترنزیشنال لاین انگل، مزیال ترنزیشنال لاین انگل ،دیستال ترنزیشنال لاین انگل را میبیندسرویکال ترنزیشنال لاین انگل

لاین انگل دیستال از خط لاین اکسس و انحنای دیستال تبعیت میکند

هنگام ایجاد این لوبها و لاین انگل ها سعی کنید که کاری به لوب میانی نداشته باشید زیرا ممکن است که دندان خیلی کوچک دیده شود که در این تصویر نحوه بزرگ و کوچک دیده شدن دندان توسط دستکاری در این خطوط نشان داده شده است

ویدئوهای مرتبط

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت :۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳

۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

16.png

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس اَپ امور مشتریان (جهت ارسال پیام)

09386252583