آناتومی دندانهای قدامی ( قسمت۵)

آناتومی دندانهای قدامی قسمت پنجم

ویدئوی آموزش آناتومی دندانهای قدامی ( قسمت۵) که در آن تمام مراحلی را که در جلسات قبل گفته شده است را میخواهیم الان روی این دندان انجام دهیم

این مطالب که اینجا گفته میشود طی یک سال جمع آوری شده است

پلن‌های اصلی primary planes

انجام پلن اصلی بر روی دندان اینسایزور
ابتدا لاین اکسس را مشخص میکنیم ابتدا لاین اکسس را مشخص میکنیم بعد از آن ترنزیشنال لاین انگل را در دو طرف هر دندان مشخص میکنیم مشخص کردن  ترنزیشنال لاین انگل را در دو طرف هر دندان سپس لوبها و شیارهای دیستالی و مزیالی را مشخص میکنیم

توجه : با توجه به لاین اکسس و این شیارها و یک سوم اینسیزالی و یک سوم مرکزی و یک سوم جینجیوالی این خطها را میکشیم

تبعیت شیارها از لانگ اکسس

که این کار را بصورت عملی در اینجا برای شما انجام میدهم

که تمامی شیارها با تبعیت از لانگ اکسس و خط ترانزیشنال لاین انگل و شیارهای تکاملی که در بغل هستند که وسط آن محدوده پلن اولیه و لوب مرکزی میشود

لوبها

در دندان اینسایزور خطوط مزیال و دیستال را جداگانه رسم میکنیم و بعد آنها را متصل میکنیم
ولی در دندان لترال این خطوط بصورت یکپارچه کشیده میشود

انیمیشن لوبهای دندان

بعد از کشیدن خطوط با  کمک یک فرز این خطوط را در روی دندان در می آوریم

۸ لوب دندان فک بالا

SCURVE انحنای S

انحنای S  مانند خطور ترنزیشنال لاین انگل ،میکرو ماکرو تکسچر ها و پرایمری پلن و سایر مواردی که باعث رفلکس نور میشوند کرو S هم باعث رفلکس نور میشود

یک سطح تقعر مانند است که باعث پخش شدن نور در روی سطح دندان و انعکاس آن به چشم بیننده میشود که این نیز باعث هرچه بیشتر طبیعی تر دیده شدن دندان میشود

SCURVE انحنای Sدر این تصویر میبینید که دو دندان را فرم داده‌اید و  خطوط ایندیکیشن و خطوط ترنزیشنال لاین انگل  آن مشخص است و میخواهید که افکتهای دیگری به آن بدهید که آنرا بسیار قشنگتر و طبیعی تر کند

یکی از مواردی که اینجا میتوانید استفاده کنید SCURVE انحنای S  است

در این تصویر شما یک هاله صورتی مانند میبینید که از قسمت دیستو جینجیوال دندان به قسمت مرکز دندان کشیده شده است
کشیدن SCURVE انحنای Sبصورت دقیقتر شما با استفاده از یک مداد زیر لاین انگل سرویکال و وسط آن یک نقطه میزنیم و یک S وارونه میکشیم که تا وسط های دندان می آید که کمی هم مزیالی تر میشود

بعد از آن به وسیله مولتهای پرداخت گرد مسیر  S مانند مداد را یک انحنای بسیار جزئي میدهیم که این در سطح لبیال شاید زیاد مشخص نباشد ولی در سطح اینسیزال مانند این تصویر کاملا مشخص است

انحنای S رفلکس نور در این عکس دندان رفلکس آن کاملا مشخص است انحنای S در آن بصورت رفلکس نور مشخص است
این انحنا یک نمای نورانی به شما میدهد که کار را بسیار بسیار زیباتر میکنداین انحنا یک نمای نورانی به شما میدهد که کار را بسیار بسیار زیباتر میکند

ین انحنا را بوسیله مولتهای پرداخت میتوانید ایجاد کنید این انحنا را بوسیله مولتهای پرداخت میتوانید ایجاد کنید یا اینکه هنگام فرم دادن کامپوزیت با وسایلی مانند این قلم که در اختیار دارید بصورت کاملا آرام این انحنا را روی دندان ایجاد میکنیم

SCURVE انحنای S معمولا روی دندان کانین دیده نمیشود

 

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583