دوشنبه 2 خرداد 1401

ورود به سایت

بخش‌های کتابخانه

در اینجا میرسیم به قسمت دیگری در پرونده و چارت بیماران که ما باید آنرا کامل کنیم

رادیوگرافی فایندینگ Radiography
کلیشه رادیوگرافی که در اختیارتان هست باید یک کلیشه استانداردی باشد یعنی دندان مورد نظر را باید شما بصورت کامل ببینید وضوح تصویر مناسب باشد و حداقل ۳ میلیمتر اطراف اپیکس دندان دیده شود و اگر این کلیشه را ندارید آنرا تهیه کنید و بعد از آن سراغ کامل کردن این بخش از پرونده بروید
در کلیشه رادیوگرافی موارد مختلفی باید چک شود

اول استخوان آلوولار Alveolarرا چک میکنید
اول استخوان آلوئولار Alveolarرا چک میکنید

که آیا استخوان آلوئولار دچار تخریب شده است .مثل عکس پایین سمت راست که لبه مزیال دندان ۶ پایین دچار تخریب شده است

اپیکال لوسنسی apiacal lucency
بررسی میکنیم که آیا اپیکال لوسنسی وجود دارد یا خیر ؟ مانند رادیوگرافی بالا سمت راست که یک اپیکال لوسنسی بسیار وسیع بوده که به لترال هم کشیده شده است
اپیکال لوسنسی دندان سنترال را در رادیوگرافی دندان تکی شما مشاهده میکنید

لترال لوسنسی latral lucency
مورد بعدی که باید بررسی شود لترال لوسنسی هست مثل رادیوگرافی دندان بالا سمت راست

اپیکال لترال اپسیتی Ap/Lat opacity
مثل کلیشه پایین سمت چپ که مشاهده میکنید و باید بررسی شود و همینطور فورکال لوسنسی مثل کلیشه دوم سمت راست

یکی از چیزهایی که باید بررسی و بدقت یادداشت شود وضعیت لامینادوراست lammina dura است
لامینا دورا در واقع بخش اوپکی هست که دور ساکت دندانی را میگیرد که در دو رادیوگرافی زیر میتوانید لامینادورا را ببینید 

رادیوگرافی لامینادورا
لامینادورا ممکن است محو شده و یا در نقاطی کم کم از بین برود مثل عکس سمت راست که شما میبینید قسمت لامینادورا بالاهای قسمت سنترال دیده میشود ولی در پایین دیده نمیشود و کاملا محو شده است

پی دی ال pdl  نیز باید در رادیوگرافی چک شود در رادیوگرافی یعنی اگر پی دی ال داریم یعنی اگر لوسنسی که اطراف دندان هست  نرمال هست ولی اگر بیش از حد گشاده شده و بزرگ هست را شما یادداشت میکنید کلیشه سمت چپ یک کلیشه نرمال رادیوگرافی هست

بررسی ریشه
بررسی ریشه باید به دقت صورت گیرد .انحناهایی که در ریشه وجود دارد مثلا در تصویر زیر کلیشه بالا سمت راست باید یادداشت شود زیرا هنگام کار و انجام پروسه کلینیک شیپینگ باید توجه به نکات خاصی داشته باشیم که در کلیشه این کمک را به ما میکند که ما از قبل خودمان را آماده کنیم
بررسی ریشه با رادیوگرافی
ریسورپشن resorption
ریسوپشن ها یا تحلیلها را ما در رادیوگرافی میتوانیم بخوبی ببینیم که این تحلیلهای میتوانند داخلی باشند و یا میتوانند خارجی باشند
که دو نوع از تحلیل را میتوانید در ردیف پایین ببینید در تصویر بالا کلیشه دوم از سمت چپ که یک دندان لترال هست که ایپیکال رزوپشن دارد و کلیشه پایین سمت راست ، دندانی که زیر بریج هست یک نقاط لوسنت را میبینید که در حقیقت آنها رزوپشنها را به ما نشان میدهند

پرفوریشن perforation
یکی دیگر از نقاطی که ما باید به آنها توجه کنیم پرفوریشن ها هستند که در رادیو گرافی بسیاری از مواقع دیده میشود مثل رادیوگرافی وسط بالا که پرفوریشنی هست که بوسیله پست اتفاق افتاده است

دای لسریشن dilacerations
دای لسریشن ها یا انحناهای خیلی شدید

فرکچر ها fracture
مثل عکس پایین سمت چپ که شکستگی دندان سانترال را میتوانیم ببینیم

ریشه های خیلی بلند long
نزدیک بودن ریشه ها به سینوس sinus proximity مثل کلیشه رادیوگرافی پایین سمت راست که میبینیم دندان پرمولر بسیار نزدیک به کف سینوس است

کارهایی هم که قبلا انجام شده است را میتوان براحتی دید مثل عکس بالا سمت چپ که دندانی هست که دچار ضایعه وسیعی شده است و اوراکستنشن ماده پرکردگی داخل کانال را میبینیم و اینها را هم داخل رادیوگرافی یادداشت میکنیم

پالپ چمبر pulp chamber
پالپ چمبر pulp chamber
یکی دیگر از قسمتهایی که در رادیوگرافی باید بررسی شود پالپ چمبرها هستند .پالپ چنبر دندان مورد نظر را بررسی میکنیم اگر کلیسیفیکیشن calcification داشت مثل اسلاید بالا سمت راست یا اگر پالپ ستون pulp stone  داشت مثل اسلاید وسط  و یا اگر کیریز عمیقی داشت که به ظاهر میرسید که اکسپوز شده  همه اینها را یادداشت میکنیم ، اگر تحلیل resorption داشتیم که این مورد را قبلا بررسی کردیم و همچنین  perforation پرفوریشن هایی که ناشی از کار ما هست مثل اسلاید پایین سمت چپ که میبینیم کف فورکای دندان 6 بوسیله فرد عمل کننده پرف شده است
 در حقیقت ما خودمان را آماده میکنیم که با این تشخیصهای اولیه ای که روی رادیوگرافی انجام میدهیم با خطاهایی که احیانا بعدا با آنها مواجه میشویم و یا با مشکلاتی که روبرو میشویم نسبت به آنها آمادگی داشته باشیم
مثلا اگر ما بدانیم که دندانی پالپ چنیر کلسیفای دارد مطمئنا هنگامی که بخواهم اکسس کویتی را تهیه کنم به نکاتی توجه میکنم که در دندان نرمال کمتر به آنها توجه میشود 

کانالهای دندان pulp canal

کانالهای دندان pulp canal
اگر کلسیفیکیشن واضح میبینید مثل اسلاید بالا سمت راست آنرا یادداشت کنید زیرا در حین اکسس زدن اهمیت ویژه ای دارد
اگر رسورپشن دارید مثل اسلایدهای پایین که رسورپشن را در دندان 6 و آن دندانی که پایه بریج هست  مشاهده میکنید حتما یادداشت میکنید برای اینکه در طرح درمان آن تاثیر دارد 
تغییرات آناتومیک مثل اسلاید بالا سمت چپ که مشاهده میکنید کانال دندان بصورت لترالی باز میشود
و یا اسلاید پایین سمت راست که مشاهده میکنید بای فورکیشن کانال در رادیوگرافی را میتوانید ببینید و آن هم وقتی است که لوسنسی کانال را بصورت یکنواخت نتوانیم فالو کنیم و لوسنسی کانال بصورت ناگهان تبدیل به اوپسیتی شود

prior RCT
اگر روی دندان قبلا درمان روت کانال تراپی انجام شده است ممکن است دندان الان مشکلاتی داشته باشد و ما باید هنگام تشکیل پرونده باید به آنها توجه کرده و یادداشت کنیم مثل این دندان که فورکای آن درگیر است ضایعه لوسنت بزرگی هم بصورت ایپیکال و هم بصورت لترال دارد اگر پرفوریشنی قبلا انجام شده است در اینجا یادداشت میکنیم

تاج دندان crown

رادیوگرافی تاج دندان crown
هر نوع تغییر و مشکلی را در داخل کرون دندان مشاهده کنید باید یادداشت شود مثل پوسیدگی ، پرکردگی ،روکشها و یا تغییرات آناتومیک مثل دنس این دنت (dens in dent ) همان چیزی که شما در عکس پایین مشاهده میکنید در دندان لترال

سینوس ترکت Sinus tract

رادیوگرافی سینوس ترکت Sinus tract
قبلا در مورد سینوس ترکت صحبت کردیم هنگامی که سینوس ترکت در اطراف دندانی مشاهده شود ما حتما آنرا باید تریس کنیم تا مطمئن شویم که اوریجین آن سینوس ترکت با خود آن دندان در اطرافش سینوس ترکت هست یکی هست .گاهی اوقات سینوس ترکت یک ناحیه باز میشود در حالی که منشاء یک یا دو دندان عقب تر یا جلوتر هست ، یعنی ما یک بوتاپرکا را در داخل سینوس ترکت قرار میدهیم ، اگر سر فیکسچول بسته باشد ، ما با یک سوند سر آنرا باز میکنیم و یک گوتا 40 یا 45 را داخل آن قرار میدهیم و آنرا فشار میدهیم تا جایی که تا عمق تقلیل استخوان نفوذ کند و بعد مثل اسلاید سمت راست یک رادیو گرافی تهیه میکنیم

ویدئوهای مرتبط

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت :۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳

۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

05.png

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس اَپ امور مشتریان (جهت ارسال پیام)

09386252583