پنجشنبه 13 بهمن 1401

ورود به سایت

بخش‌های کتابخانه

فیلم آموزشی که مرور میکنیم در مورد احتمال وقوع خطاها در حین تهیه حفره دسترسی در دندانهای مولر بالا می باشد
و در انتهای فیلم به موارد خاص در حین تهیه حفره دسترسی اشاره خواهیم کرد

برنداشتن کامل سقف یا آنروفینگ  un-roofing
برنداشتن کامل سقف یا آنروفینگ un-roofing


برنداشتن کامل سقف یا آنروفینگ  un-roofing  را در این فیلم مشاهده میکنید که قسمتی از سقف در ناحیه ای که سوند نشان میدهد برداشته شده است ولی مابقی سقف دست نخورده باقی مانده که باید برداشته شود

فیلم برنداشتن کامل سقف یا آنروفینگ  un-roofing
فیلم برنداشتن کامل سقف یا آنروفینگ un-roofing


در این فیلم برنداشتن سقف را در دندان دیگری میبینید که قسمتی از سقف مابین ناحیه باکالی و پالاتالی باقی مانده است و فلش در عکس سمت راست بالا باقی ماندن سقف را در ناحیه مذکور نشان میدهد که در عکس سمت راست پایین اکسس ایده آل همان دندان را مشاهده میکنید

خطای آندر اکستنشن under extension

خطای آندر اکستنشن under extension
خطای آندر اکستنشن under extension یا اکسس کوچک زدن

خطای آندر اکستنشن یا اکسس کوچک زدن را در این فیلم مشاهده میکنید که دیواره های اطراف کانالها برداشته نشده است و این خطا منجر به عدم دسترسی مستقیم به ناحیه اریفیس کانالها میگردد که اگر هم بتوانیم در این حالت فایلها را به درون کانالها هدایت کنیم بتدریج منجر به لژ و پرفوراسیون در کانالها خواهیم شد
و عکس سمت راست بالا فلش ناحیه آندراکستنشن را نشان میدهد و عکس سمت راست پایین اکسس کامل دندان و برداشتن کامل ناحیه مذکور را نشان میدهد
در فیلم بعدی اکسس کامل همان دندان را مشاهده میکنید که دیواره ها کاملا از روی اریفیسها برداشته شده است و دسترسی مستفیم به اریفیس ها میسر گردیده است

خطای گوجینگ Gouging

خطای گوجینگ
خطای گوجینگ یا خارج شدن از مسیر اصلی اکسس توسط فرز


خطای گوجینگ یا خارج شدن از مسیر اصلی اکسس توسط فرز را گوجینگ مینامیم که فلشها ناحیه گوجینگ و پلی ایجاد شده در حفره اکسس را نشان میدهد

خطای اور اکستنشن overextension

خطای اوراکستنشن
خطای اوراکستنشن برداشتن بیش از حد عاج در ناحیه فیستو باکال


خطای اوراکستنشن برداشتن بیش از حد عاج در ناحیه فیستو باکال را مشاهده میکنید
قسمتی که توسط فلش نشان داده شده است ناحیه اوراکستنشن ناحیه اکسس است که احتیاجی به برداشتن این ناحیه نمیباشد

خطای پرفوریشن perforation

خطای پرفوریشن perforation
خطای پرفوریشن perforation


در این عکس پرفوریشن کف فورکا را میبینید که در عکس سمت راست به علت تشخیص ندادن سقف از کف فورکا ٫ ناحیه کف فورکا بیش از حد برداشته شده است و پرفوره گردیده است
و عکس سمت چب برداشتن قسمت وسیعی از کف فورکا را نشان میدهد که در واقع اکسس به استخوان زیرین فورکا اکسپوز گردیده است و فلشها مدخل اریفیس کانالهای مزیو باکال و دیستو باکال را نشان میدهد که در اثر تشخیص ندادن مدخل کانالها کلینیسین مصرانه به برداشتن کف فورکا فورکا ادامه داده و منجر به این خطا گردیده است

در این فیلم(فیلم در بالا) پرفوریشن کف فورکا ار ناحیه دیستالی اکسس را مشاهده میکنید که به علت عدم تشخیص محل کانالها و محور طولی دندان کیلینیسین ناحیه کف فورکا را از ناحیه دیستالی بیش از حد برداشته است عکس سمت راست بالا ناحیه پرفوریشن را نشان میدهد و عکس سمت راست پایین قرار گرفتن فایل در ناحیه پرفوریشن را نشان میدهد که کیلینیسین ناحیه پرفوریشن را با مدخل کانال اشتباه گرفته و فایل را در آن قرار داده است

کانال مزیو باکال ۲
هدف از درمان اندودنتیک تمیز کردن کامل کانالها است .هر تعداد کانال که در دندان وجود دارد باید پیدا شود ٬ تمیز شود و پر شود که این شامل کانالها اصلی و کانالهای اضافی هست که در دندانها وجود دارد

کانال مزیو باکال ۲
کانال مزیو باکال ۲


کانال مزیو باکال ۲ (در مورد کانال مزیو باکال ۲ قبلا صحبت شده است )که بین کانال مزیو باکال۱ و پالاتال وجود دارد اگر پیدا نشود میتواند خطر آفرین باشد خیلی از مواقع کانال مزیو باکال ۱ و مزیو باکال ۲ فرامن مشترک دارند و از طریق یک مدخل خارج میشوند ولی خیلی از مواقع هم فرامن ها جداست و اگر مزیو باکال ۲ تمیز نشود منبعی از آلودگی داخل کانال میماند که میتواند در دراز مدت میتواند درمان اندودانتیک را به خطر بیاندازد

 

همانطور که در نمای بالا سمت چپ میبینید دندانی است که در ابتدا است که به بیمار به شما مراجعه کرده است
عکس بالا سمت راست اکسس کویتی است که آماده شده است
پایین سمت چپ سه تا کانال آماده شده اند و به نظر میرسد که درمان اندو تمام شده است و آماده پر کردن است ولی همانطور که در شکل پایین سمت راست میبینید اگر کانال مزیو باکال ۲ پیدا نشود ما درمان اندوی موفقی نخواهیم داشت

نمای کلینیکی مزیو باکال۲ دندان مولر
نمای کلینیکی مزیو باکال۲ دندان مولر

را مشاهده میکنید که در آن اکسس کویتی تهیه شده است مدخل کانال پالاتال در بالا دیده میشود کانال دیستو باکال در سمت راست تصویر دیده میشود و مزیو باکال بصورت یک شیار دیده میشود

معمولا هنگامی که چنین نمایی را مشاهده میکنید باید شک کنید که مزیو باکال ۲ هم وجود دارد یعنی وقتی که ما برآمدگی عاجی سر کانالهای مزیو باکال را برداشتیم و این نمای شیاری شکل را مشاهده کردیم باید به دنبال مزیو باکال ۲ بگردیم همانکاری که در نمای وسط میبینید چهار کانال پالاتال ٬ دیستوباکال ٬ مزیو باکال ۱ و مزیو باکال ۲ کاملا تمیز شده اند و آماده پر کردن هستند اگر کانال مزیو باکال ۲ پیدا نشود احتمال فیلر وجود دارد و بیشترین میزان فیلر در دندانهای مولر ۶ بالا هست به خاطر مزیو باکال ۲
نمای آخر هم همان دندان را نشان میدهد بعد از پرکردن توسط گوتا پرکا


شکستتگی دندان tooth fracture
یکی از اتفاقاتی که در حین تهیه حفره دسترسی و یا در حین درمان میتواند اتفاق بیافتد شکستگی دندان هست
اگر دندانی مثل همین دندان باشد که ترک و میکرو کرک هایی از قبل داشته باشد بعد از درمان اندو و تهیه پستها فشار زیادی به دندان وارد میشود و بین ویزیتها و یا بعد از تمام شدن کار میتواند دندان بشکند

شکستتگی دندان tooth fracture
شکستتگی دندان tooth fracture


همانطور که در شکل میبینید شکستگی دندان از مزیال دندان تا دیستال کشیده شده است و پروگنانس دندان ضعیف شده و در معرض خطر است

حفره دسترسی مودیفای شده spacial case
تهیه حفره دسترسی در بعضی مواقع میتواند مودیفای شود مثلا در نمای کیلینیکی که مشاهده میکنید دندان ششی هست که دچار سایش سرویکال شده است به نظر میرسد که این دندان قابل نگهداشتن نباشد به همین خاطر با متخصص پریو و پروتز مشورت شده است و بعد از آنکه تاییدیه ای گرفته شد که میشود این دندان را حفظ کرد اقدام به درمان اندویش میشود خوب حالا چگونه باید اکسس زده شود ؟

حفره دسترسی مودیفای شده spacial case
حفره دسترسی مودیفای شده spacial case


زیرا اگر بخواهیم که تمام آمالگام اکلوزال را برداریم و یک اکسس تیپیک بزنیم قسمت لیبیال دندان در ناحیه سرویکال هم که تخریب شده است چیزی از دندان باقی نمی ماند و واقعا دندان از دست میرود
میشود یک مقدر مودیفای کرد همانطور که در شکل وسط و آخر مشاهده میکنید اکسس کویتی تقریبا از قسمت لیبیال دندان زده شده است دسترسی به ریشه مزیو باکال و دیستو باکال براحتی میسر شده است و دسترسی به پالاتال هم از طریق حفره دسترسی مودیفای شده میسر شده است

کانالهای C شکل C-shaped canal
یکی از مواردی که احتمال خیلی کمی دارد که دیده شود ولی به هر حال گفته شده است کانالهای C شکل در دندانهای مولر بالا است

کانالهای C شکل C-shaped canal
کانالهای C شکل C-shaped canal


اگر قرار باشد که چنین کانالی را ببیینیم نمایی که میبینید نمای کیلینیکی این کانال ها است بعنی اریفیس کانالها به همدیگر مربوط هستند و با هم ارتباط دارند و تقریبا صفحه ای بین کانال ها وجود دارد و کانالها ارتباطات جانبی باهم دارند
تمیز کردن کانالها سی C شکل کمی مشکل است و تمیز کردن باید کاملا بصورت بیو مکانیکی انجام شود با شوینده های اولتراسونیک با گذاشتن کلسیم هیدروکساید در دراز مدت و حدود یک هفته و بعد پر کردن کانال

ویدئوهای مرتبط

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

16.png

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583